Kallelse till SAAF:s årsmöte 2021

2021-09-19 kl. 10-11 på SAAF Social: 

Var god kontakta ordförande för att få möteslänk på mejl: ordforande@maia.saaf.se 

SAAF:s styrelse kallar härmed medlemmarna till årsmöte 19 september. Mötet kommer att hållas på SAAF:s digitala möteskanal ”SAAF Social” genom Google Meet. Motioner till årsmötet ska vara inkomna till ordförande senast 19 augusti. Dessa mejlas lämpligen till ordförande@maia.saaf.se men det går också bra att posta. Adressen till ordförande hittas på sidan 2 här i Telescopium eller på saaf.se.

Information om hur du ansluter dig till mötet samt förslag till föredragningslista kan du f.r.o.m. 29 augusti som medlem i SAAF erhålla genom att mejla ordförande.  

Välkommen!

Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande
ordforande@maia.saaf.se