Det finns rapporter om en möjlig nova i Herkules. Den tycks vara ljus – runt 6.5 – och belägen vid 18 57 30.95 +16 53 39.6. Här finns en karta med jämförelsestjärnor från AAVSO VSP:

 

 

/Gustav