Sektionen för astronomihistoria

Vi är intresserade av allt som rör tidigare svensk amatörastronomi — personer, föreningar, observatorier, evenemang och berättelser.

Verksamhet

Sektionen driver SAAF:s arkiv och katalogiserar och arkiverar föremål samt dokument av bestående amatörastronomiskt värde.

Ledning

Sektionsledare
Johan Kärnfelt

Biträdande sektionsledare
Gustav Holmberg

Johan Kärnfelt
Ledare för Sektionen för astronomihistoria
Bockhornsgatan 7A, 41317 Göteborg
astronomihistoria[a]saaf.se
johan.karnfelt[a]saaf.se