Astronomiska projekt och utmärkelser

Inom SAAF vill vi inspirera alla att ge sig ut under stjärnhimlen för att ta del av naturens under och utveckla sitt intresse. Detta gör vi på webben, i tidskriften Telescopium och med årliga stjärnträffar arrangerade tillsammans med lokalföreningar. Men också med andra medel som tidningen NATT och amatörastronomiska handledningar för nybörjare och mer erfarna. Dina framsteg vill SAAF gärna uppmärksamma. Det gör vi med utmärkelser och astronomiska priser.

För att sporra nybörjaren att komma igång med observationerna har vi utformat ett antal projekt med syftet att öka observationsintresset. Projekten utmanar dig genom att observationerna behöver spridas ut under loppet av ett år eller mer. Objekten är utvalda för att ge en inblick i vad som finns att beskåda på himlen och kräver att man prövar på olika observationsmetoder.

Vi delar årligen ut ett av SAAF:s två priser, antingen det Amatörastronomiska priset eller, när tillfälle ges, Margareta Westlundpriset. Det senare priset kan bli kronan på verket för en ovanligt stor prestation inom amatörastronomin.

Observationsprojekt

Observationsutmaningarna bär titlarna Planeter, Nordliga stjärnbilder, Solsystemet och Messierobjekt. De är lämpade för såväl nystartande som mer rutinerade observatörer. Observationerna ska dokumenteras på ett standardiserat sätt där vissa grunduppgifter ska noteras, vilka varierar mellan de olika projekten.

Amatörastronomiska priset

Det Amatörastronomiska priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har arbetat för att inspirera, utveckla eller stärka svensk amatörastronomi. Den nominerade ska ha arbetat ideellt och varit verksam i Sverige. Priset kan uppmärksamma ett enskilt projekt eller en långvarig verksamhet.

Margareta Westlundpriset

För att hedra minnet av en av landets mesta aktiva observatörer har SAAF inrättat ett specialpris är kronan på verket för den verkligt observationsintresserade amatören: Margareta Westlundpriset.