Bildarkivet

Spara dina dina bilder och dela dem med andra i SAAF:s bildarkiv. Arkivet används i sektionernas verksamhet och av Telescopiums redaktion för att illustrera våra egna publikationer, som Telescopium, Fokus och webbsidan. Välkommen att skapa ett konto och bidra till arkivet! Copyright tillfaller som brukligt upphovspersonen med vederbörliga rättigheter.

Att bidra till bildarkivet

För att bidra med bilder eller inskannade teckningar till sektionen, gör så här:

 • Registrera dig om du är ny användare.
 • Logga in på galleriet.
 • När du loggat in kan du ändra lösenord via “Ditt konto” (uppe till höger) och sedan “Ändra lösenord” (till vänster).
 • För att ladda upp en bild (jpeg rekommenderas) går du först till lämpligt galleri via menyn till vänster på huvudsidan. Klicka sedan på “Lägg till objekt”.
 • På uppladdningssidan hämtar du din bild, ger den en tydlig rubrik som inkluderar objektets namn och datum, t.ex. “Jupiter 21 november 2011”. Välj “Sätt objekttitel från rubrik”. När du angett adresser och rubriker till samtliga bilder klickar du på “Lägg till objekt”.
 • Klart! Nu syns din bild i galleriet under rätt huvudrubrik.

Dokumentation av bildobservationer

Om du vill bidra med ett astronomiskt foto eller observation som har ett bestående och kanske vetenskapligt värde är dokumentationen viktig. Denna information bör skrivas in i själva bilden för att informationen och bilden inte ska kunna separeras från varandra. Du behöver ett enkelt bildredigeringsprogram för att göra detta. Skriv gärna på engelska för att göra vidarebefordran till utländska organisationer enklare!

Följande information bör skrivas in i bilden för att den ska få vetenskapligt värde:

 • Objektets namn
 • Datum (format: 2012 Jan 15 med månaden utskriven i bokstäver)
 • Tidpunkt i UT (timmar och minuter)
 • Exponeringstid, totalt samt för de eventuella färgfilter som använts.
 • För planeter: centralmeridianens longitud (grader med en decmals noggrannhet)
 • Teleskopets apertur och typ samt fokalförhållande
 • Detektor, filter och annan optik som använts
 • Ditt namn och e-postadress (eller annan kontaktuppgift)

Läs mer om dokumentation av planetbilder.