Astronomiträffar i Sverige

Här hittar du en förteckning över de olika astronomiträffar som anordnas i såväl SAAF:s regi som av lokalföreningarna runtom i landet.

SAAF:s sektionsträff

Arrangör: SAAF
Plats: Varierar, hela landet
Tidpunkt: Vartannat år

Detta är sektionernas gemensamma träff med syfte att stärka samarbetet mellan amatörastronomer i landet. Med föredrag, workshops och observationer kan du som SAAF-medlem fördjupa dina kunskaper, pröva på nya projekt, knyta nya kontakter och utveckla ditt intresse. Vi träffas på astronomiskt intressanta platser och observerar om det är möjligt.

Värmland Star Party

Arrangör: Amatörastronomer i Värmland
Plats: Lysvik
Tidpunkt: Februari–mars

I smällkalla vintern samlas härdade amatörastronomer i Lysvik för observationer och gemytlig samvaro. Även föredrag av amatörer och professionella astronomer, kommers och den klassiska tipspromenaden.

6171 Uttorp

Arrangör: Karlskrona Astronomiförening (KAF)
Plats: Tjurkö/Sturkö
Tidpunkt: Maj

Våren är tidpunkt för en sydlig astronomiträff i Blekinge stjärgård, närmare bestämt på Tjurkö. Under säsongens sista nätter, vanligen i maj, betraktas vårnattens galaxer och stjärhopar tillsammans med föreläsningar, utställningar och observationer.

Träff under stjärnorna

Arrangör: Mariestads Astronomiska Klubb
Plats: Bifrostobservatoriet, Mariestad
Tidpunkt: Augusti–september

Denna institution i svensk amatörastronomi sker under en helg i augusti eller september varje år vid Bifrostobservatoriet utanför Mariestad. Föredrag av amatörer och professionella astronomer samt observationer. Vanligtvis stort deltagarantal och livlig kommers.

Sagittarius

Arrangör: SAAF (from 2023)
Tidigare drevs träffen av GAF 1992–2022 som fortfarande är medarrangörer
Plats: Södra Öland
Tidpunkt: Augusti–september

Vid nymånen runt mitten/slutet av augusti, på södra Ölands alvar, har observationer högsta prioritet under detta några dagar långa möte då Sagittarius och Vintergatans centrum står som bäst till. Öland bjuder på mörka himlar och bra astronomiskt väder under denna tiden på året.

Norrland Star Party

Arrangör: Norra Sveriges AmatörAstronomer (NSAA)
Plats: Varierar, norra Sverige
Tidpunkt: Oktober

Varje höst håller NSAA en stjärnträff för att samla amatörastronomerna och öka astronomiintresset i de norra delarna av landet. Platsen varierar från år till år.