SAAF:s astronomiska kalender

Har du svårt att veta vad du ska observera i kväll? Eller vill få en snabb överblick på den kommande tiden? Då kan SAAF:s astronomiska kalender hjälpa till! Sätt upp den på väggen där hemma eller i ditt observatorium om du har ett sådant, vi är säkra på att den blir en samtalsöppnare och en plats du ständigt återvänder till!

Överskådlig astronomisk information på en plansch

Vår astronomiska kalender visar tidpunkterna för solens, månens, planeternas, ljusa kometers upp- och nedgångar för årets alla dagar. Håll koll på meteorsvärmar, kometer, månens ockultationer av ljusa stjärnor och årets förmörkelser!

Den astronomiska kalendern gäller för svensk horisont, exakt för latituden 60 N. Denna färggranna, tillförlitliga och vackra grafiska kalender pryder sin plats i varje astronoms hem. Den är tryckt i skuret A2-format (41 × 55 cm) för riktigt bra läsbarhet.

Beställ SAAF:s astronomiska kalender för 2023!

Beställ din astronomiska kalender direkt online här nedan eller genom en inbetalning till vårt bankgiro: 386-5300. Betalningsmottagare är SAAF.
Obs! Glöm inte att ange vad du köper och i vilka kvantiteter samt din leveransadress.

Priser
Medlem: 30 kr
Icke medlem: 60 kr

Astronomisk kalender 2023