Amatörastronomi i Sverige

Amatörastronomi är ett intresse som delas av många, och som kan göras hur enkelt eller hur svårt som helst. För många är amatörastronomi att låta sig fascineras av den mjölkvita Vintergatan på en mörk himmel långt från staden, för ett fåtal är amatörastronomi att producera vetenskapligt värdefulla observationer.

SAAF är svensk amatörastronomi. Vi sprider det astronomiska intresset genom astronomiträffar, observationsgrupper, publikationer. Till skillnad från SAAF:s mer storskaliga arbetsfält samordnas lokala astronomiaktiviteter ofta i föreningar runt om i landet.

Diskutera astronomi

På SAAF:s Facebooksida delar vi information om vad som händer inom SAAF och på himlen. Där kan du ställa frågor och diskutera med likasinnade!

På forumet Nattmolnet samlas amatörastronomer och astrofotografer. Här kan du utveckla ditt intresse tillsammans med andra, dela dina observationer och få tips om teknisk utrustning.

Träffa likasinnade

Gå med i en lokal astronomiförening för att träffa andra amatlrastronomer, vara med på observationsmöten och visa stjärnhimlen för allmänheten.

Flera tillfällen under året träffas aktiva amatörastronomer för att observera, lyssna på föredrag och köpa och sälja astronomiprylar. Delta på någon av landets alla astronomiträffar!

Ut och observera!

I himmelskalendern kan du läsa om de mest spännande händelserna på himlen. Om intresset biter sig fast och du vill lära dig mer kan SAAF:s sektioner hjälpa dig vidare.

Våra publikationer leder dig in i intresset på rätt sätt och låter dig utvecklas i din hobby – Natt, Årskalendern, Telescopium och Fokus!