Välkommen till våra sektioner

Sektionerna specialiserar sig på vissa områden inom amatörastronomin. Verksamheten omfattar observationer, rapportering och arkivering, reduktion och analys, och teknik. Via sektionerna kan du utveckla ditt astronomiska intresse och bidra med vetenskapligt värdefulla observationer. I många fall sker samarbeten med internationella organisationer och universitetens forskningsprojekt.

Sektionerna är också en väg för dig som medlem i SAAF att träffa likasinnade, fördjupa ditt intresse och även engagera dig i verksamheten genom olika inspirerande projekt. Anmäl dig till kassören i samband med inbetalningen av medlemsavgiften eller kontakta sektionsledaren.

Fjärrteleskop

Inom Fjärrteleskopsektionen bygger vi ett fjärrteleskop i Spanien som ska bli tillgängligt för alla medlemmar.

Astrofoto

Astrofotosektionen är till för dig med foto som hobby och vill lära dig mer om att fotografera astronomiska objekt.

Astronomihistoria

Inom Sektionen för astronomihistoria undersöker vi amatörastronomins utveckling i Sverige och arkiverar värdefulla dokument och föremål.

M31 magnus edbäck

Djuprymd

Inom Djuprymdssektionen studeras dubbelstjärnor, stjärnhopar, nebulosor och galaxer.

Solsystemet

Inom Solsystemssektionen studeras asteroider, kometer, planeter, ockultationer och mycket annat i solsystemet.

Variabler

Inom Variabelsektionen studeras stjärnor och andra objekt som varierar i ljusstyrka.