Observationsprojekt

Observationsutmaningarna bär titlarna Planeter, Nordliga stjärnbilder, Solsystemet och Messierobjekt. De är lämpade för såväl nystartande som mer rutinerade observatörer. Observationerna ska dokumenteras på ett standardiserat sätt där vissa grunduppgifter ska noteras, vilka varierar mellan de olika projekten.
Mottagare av priserna uppmärksammas med ett diplom. Men den mest värdefulla belöningen är nog ändå den att du lärt dig hitta på himlen och blivit en garvad observatör då de alla är genomförda!

Beskrivning av observationsprojekten

För att tilldelas de olika utmärkelserna krävs att följande objekt dokumenteras för varje projekt.

Planeterna: Observera alla de ljusa planeterna, dvs. Merkurius, Venus, Månen (som i detta fall räknas till de jordlika planeterna), Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Beskriv var, när och hur du hittade dem, och gör en teckning av deras läge på himlen eller sedda genom teleskopet.

Nordliga stjärnbilder: Observera de 23 viktigaste stjärnbilderna som kan ses från Sverige: Stora och lilla björnen, Draken, Cassiopeja, Andromeda, Pegasus, Valfisken, Perseus, Kusken, Oxen, Orion, Lilla och stora hunden, Tvillingarna, Lejonet, Jungfrun, Björnvaktaren, Norra kronan, Ormbäraren, Herkules, Lyran, Svanen och Örnen. I denna utmaning gäller det att beskriva när, var och hur du hittade och observerade stjärnbilderna. Utöver detta kan du även teckna av eller fotografera dem.

Solsystemet: Observera objekt i solsystemet som är de ljusaste av sin typ eller aktuella på himlen för närvarande: zodiakalskenet, fem småplaneter, fem kometer, de nio planetsatelliter (utom månen) som är ljusare än magnitud 11 (Io, Europa, Ganymedes och Callisto kring Jupiter samt Tethys, Dione, Rhea, Titan och Iapetus kring Saturnus), och ett transneptunskt objekt (i denna grupp räknar vi Pluto). Deltagaren väljer själv lämpliga småplaneter och kometer. Redovisning sker med beskrivning och tillhörande teckning eller foto genom instrument av eget val.

Messierobjekt: Observera 50 Messierobjekt efter eget val. När du tecknad av eller fotograferat dessa är du utan tvekan en kvalificerad djuprymdsobservatör!

Riktlinjer

Alla utmärkelser har några ting gemensamt: observationerna skall utföras under stjärnhimlen under amatörastronomiska observationer, från Sverige, och under hela observationsserien måste deltagaren vara medlem i SAAF. Upptäckter som görs med andra än egna observationella metoder, till exempel baserat på information från digitala databaser på internet eller andras observationsmaterial, godkännes inte.

För varje objekt skall följande detaljer noteras: objekt, datum, tidpunkt, instrument (blotta ögat, fältkikare eller teleskop), väder (tex. molnighet och temperatur), observatör, observationsort, övriga noteringar. För teleskopobservationer anges dessutom vilken förstoring du använt och synfältet för det nedtecknade området. Om observationen görs fotografiskt noteras exponeringstid, instrumenttyp (film, CCD, webkamera, videokamera etc), och eventuell bildbehandlingsmetod.

Lycka till med observationerna! Och när du är klar med ditt första projekt, kontakta SAAF:s ordförande för att få ditt diplom!