Svensk AmatörAstronomisk Förening — SAAF

Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) är en rikstäckande förening med syfte att främja praktisk amatörastronomi och att sprida intresset för astronomi i landet. SAAF är en ideell förening vars medlemmar arbetar utan ekonomisk vinning. Alla med astronomiskt intresse är välkomna som medlemmar!

Verksamhet och historia

Sedan starten 1982 har Svensk AmatörAstronomisk Förening publicerat astronomisk information, anordnat stjärnträffar och väglett amatörastronomer och intresserade i studiet av stjärnhimlen, både lekmannamässigt och mer vetenskapligt. Vårt fokus ligger på praktisk amatörastronomi av olika slag. I detta begrepp ingår allt från egna upplevelser av astronomi under stjärnhimlen eller från fåtöljen till teleskopbygge och seriösa teleskopobservationer med blotta ögat eller CCD-kamera.

SAAF har sitt ursprung i Scandinavian Union of Amateur Astronomers, SUAA, som grundades 1972. Mot slutet av årtiondet utvecklades SUAA i sådan riktning att det mest var svenska amatörer som engagerade sig, och den ena föreningen övergick i den andra. En tredje förening, Svenska Astronomiska Sällskapet, fanns sedan 1900-talets början i Sverige, men upplevdes av många amatörastronomer på 1970- och 1980-talen som relativt ointresserade av att koordinera och utveckla praktisk amatörastronomi — dess uppgifter var mestadels andra — vilket blev en logik bakom såväl SUAA:s som senare SAAF:s verksamhet.

Den nionde maj 1982 hölls ett konstituerande möte för en ”ny svensk förening inom amatörastronomi”; strax därefter fick föreningen namnet Svensk AmatörAstronomisk Förening — SAAF. När det första numret av dess tidskrift Astro (som senare kom att bli Telescopium) distribuerades till medlemmarna senare samma år innehöll den en programförklaring. Föreningen, hette det, ”skall fungera som ett övergripande organ för dem som sysslar med astronomi som hobby. I verksamheten ingår att ordna kongresser, ’stjärnträffar’ och att utge den tidskrift som du nu håller i din hand. Detta program låter ambitiöst, och vi kan försäkra dig om att det är ambitiöst.”

Sedan dess har vi verkat som riksföreningen med uppgiften att vägleda och samordna den praktiska amatörastronomin i landet — en förening av amatörastronomer, för amatörastronomer — på alla nivåer.

För dig som är nybörjare

Inom SAAF uppmuntra till observationer av stjärnhimlen båda alla möjliga sätt. Fokusserien är en hjälp för nybörjare att komma igång och för mer avancerade amatörer att sprida sitt kunnande.

Du kanske blir inspirerad genom att utföra våra observationsprojekt? Lär dig känna himlen genom att söka upp de ljusa planeterna och stjärnbilderna, och använd teleskopet för att hitta 50 ljusa stjärnhopar, nebulosor och galaxer. Det hela premieras med en utmärkelse och ett diplom! Ta gärna hjälp av Natt i din utforskning, en introduktion för nybörjare till himlen!

För dig med specialintresse

De mer specialiserade amatörerna samlas i våra sektioner som fokuserar sin verksamhet på särskilda typer av objekt eller ämnesområden i astronomin. Sektionsledarna är erfarna amatörastronomer med mycket god kunskap inom sina specialområden. I Fokus avhandlas teman som ligger inom sektionernas arbetsfält och flera av Fokusguiderna är observationshandledningar för sektionerna.

Träffas och diskutera astronomi!

Det finns många ställen att lära sig om astronomi och diskutera med likasinnade andra. Först och främst rekommenderar vi de lokala föreningarna och stjärnträffarna. Resten av tiden kan du byta erfarenheter med andra amatörer på Nattmolnet eller på SAAF:s Facebooksida. Titta in och gilla oss!

Telescopium

SAAF:s tidskrift Telescopium med temanumren Fokus utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften skrivs av amatörer för amatörer och innehåller unikt svenskt material. Artiklarna handlar om allt inom astronomin, med betoning på amatörastronomi. I Telescopium kan du läsa om observationer av astronomiska objekt, CCD-fotografering och om hemmabyggda observatorier och teleskop.

Fokusnumren är handledning till särskilda områden inom amatörastronomin och skrivs av erfarna amatörastronomer i samverkan med redaktionen.

Stöd till amatörastronomin

Kopplingen till lokala föreningar och stjärnträffar är grundläggande för SAAF, eftersom det är i dessa som mycket av den praktiska verksamheten och den personliga kontakten mellan amatörastronomer och med allmänheten sker. Vi stöder lokal verksamhet med bland annat förmånliga erbjudanden om SAAF-medlemskap via amatörastronomiska föreningar, som bland annat innebär att dessa får Telescopium och Fokus samt webbplatsutrymme på SAAF:s server.

SAAF stödjer även arrangemang som stjärnträffar och andra projekt ekonomiskt.

Astronomiska projekt och utmärkelser

SAAF utdelar två olika priser till amatörastronomer som presterat det lilla extra. Från 2010 utdelas årligen det Amatörastronomiska priset till den eller de som gjort en lovvärd insats för amatörastronomin lokalt, regionalt eller nationellt. “Mästarbeviset”, Margareta Westlund-priset, tilldelas amatörastronomer som med gör vetenskapligt intressanta studier av eller upptäckter på himlen.

Vill du veta mer?

Kanske funderar du på vad som finns ute i rymden och vill lära dig mer? Kanske är du i färd med att köpa ditt första teleskop? Kanske vill du aktivera dig i föreningslivet? Kanske vill du förkovra dig djupare i ditt amatörastronomsia intresse? Då är Svensk AmatörAstronomisk Förening något för dig!

Kontakta ordföranden om du har frågor!