Ockultationer

När asteroider ockulterar stjärnor händer spännande saker! Sett från en smal zon över jorden passerar asteroiden framför en stjärna och skymmer kortvarigt bort dess ljus. Under några sekunder ser stjärnan ut att försvinna, för att snart skina med normal ljusstyrka igen. Allt är över, lika plötsligt som det skedde, och inget spår finns av vad som hänt.

Introduktion till asteroidockultationer

Men med lite planering, kunskap om exakt rätt tid, och en lämpligt vald metod att mäta ockultationens början och slut kan man bidra till vetenskapen. Mätningarna används för att bestämma asteroidens storlek och form.

Har man “tur” så är man den ende på jorden som ser just den aktuella ockultationen. Men det hela blir ännu mer intressant om man är flera som observerar inne i zonen och man gemensamt kan asteroidens exakta storlek och form! Det är det bästa sättet att få denna information, om man inte skickar en rymdsond dit…

Svenska observationer

Den första asteroidockultationen över huvud taget observerades från Sverige 1958. Denna första “positiva” observation gjordes av (3) Juno som passerade framför en stjärna i Orion. Många “negativa” observationer senare, i september 2000, gjordes den andra positiva observationen från svensk mark, då fem medlemmar i SAAF såg (111) Ate täcka en stjärna i Fiskarna.

Ett par tiotals positiva observationer av asteroidockultationer har i dag gjorts i Sverige. Med de nya exakta mätningarna av asteroid- och stjärnpositioner från Gaia kommer beräkningarna att bli flerfaldig exaktare än tidigare vilket kommer att revolutionera möjligheten för amatörer att utföra denna typ av observationer.

Visuella observationer

Att observera en asteroidockultation visuellt i teleskopet är något av det mest spännande man kan uppleva som amatörastronom. Plötsligt förvinner stjärnan för att några sekunder dyka upp igen – men bara om man befinner sig inne i ockultationszonen! Visuella observationer av ockultationer kan göras med så enkla hjälpmedel som teleskop, exakt klocka och tidtagarur.

Fotografiska observationer

Med kamera kan fler och svagare ockultationer observeras. Antingen fotograferar man objektet med korta exponeringar eller så tar man en enstaka lång exponering med monteringens drivning avstängd. Resultaten analyseras i datorn och tidsnoggranheten kan bli mycket hög.

Resurser

Mjukvaror

Rapportering av observationer

Sänd din obserationsrapport till

  • SAAF/Solsystemssektionen (johan.warell [snabel-a] saaf.se)
  • Planoccult Mailing List (planoccult [snabel-a] ls.vvs.be)