SAAF:s årsmöte 2023

SAAF:s styrelse kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte 19 aug 2023. Mötet kommer att hållas i Folkets hus i Södra Möckleby på Öland under Sagittariusträffen. Man kan också delta via SAAF:s digitala möteskanal ”SAAF Social” genom den Google Meet-inbjudan som alla anmälda erhåller. Motioner och förslag till föredragningspunkter ska ha inkommit senast 60 dagar innan årsmötet.

Tid: 19 aug 2023, kl. 13.00–14.30

Plats: Folkets hus i Södra Möckleby på Öland,
även digitalt via Google Meet-länk som fås vid anmälan.

Anmälan: Du som vill delta behöver anmäla dig till
ordförande genom att mejla till: ordforande@maia.saaf.se

Efter anmälan erhålles mötesinbjudan via mejl från meet@saaf-social.se. (Kolla i skräpposten om du inte får något mejl.)
OBS! Tacka ja till inbjudan längre ner i mejlet så vi vet att du mottagit inbjudan. Anslutningslänk till årsmötets Google Meet kommer att finnas i mejlet.

30 minuter innan årsmötet skickas en påminnelse automatiskt ut till alla inbjudna. Dagordning kommer att finnas som en länk i en uppdaterad mötesinbjudan senast 30 dagar innan årsmötet. Fullständiga årsmöteshandlingar tillhandahålles på samma sätt i en uppdaterad mötesinbjudan senast 24 timmar innan mötet. Årsmötet utlyses även i Telescopium och via mejl, där samma information delges.

Välkomna!

Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande