Kallelse till SAAF:s årsmöte 2022

SAAF:s styrelse kallar härmed medlemmarna till årsmöte 15 maj kl 10.00 – 11.00. Mötet hålls genom vår digitala Google Meet-kanal, ”SAAF Social”. Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast 15 april. Dessa mejlas lämpligen till ordförande@maia.saaf.se men det går också bra att posta. Postadressen till ordförande hittas på sidan 2 i Telescopium eller på saaf.se. Information om hur du ansluter dig till mötet, förslag till föredragningslista och styrelsens förslag till stadgeändringar kan du som medlem erhålla vid anmälan till årsmötet f.r.o.m. 25 april. Anmälda deltagare erhåller kompletta årsmöteshandlingar via mejl senast 24 timmar innan årsmötet.

Tid: 2022-05-15, kl. 10–11
Plats: Digitalt genom SAAF:s Google Meet,
länk fås genom anmälan nedan

.

Aktuell information och anmälan

Du som är medlem i SAAF kan anmäla dig nedan och få en länk till årsmötet. Inga motioner från medlemmar är inkomna. Styrelsens förslag till föredragningslista, nytt styrelseförslag och stadgeändringar erhålles vid anmälan (from 25 april). Anmälda deltagare erhåller kompletta årsmöteshandlingar inkl. verksamhetsberättelse och bokslut i uppdaterad möteslänk via mejl tidigast 48 timmar, dock senast 24 timmar, innan årsmötet.

Anmälan:
Var god kontakta ordförande för att få möteslänk på mejl: ordforande@maia.saaf.se

Välkommen!

Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande