Välkommen till ett onlinemöte om Marsobservationer som anordnas av Solsystemssektionen i SAAF. Tanken är att detta möte är det första i en serie webbinarier om observationer av aktuella objekt i solsystemet.

Just nu står Mars mycket bra till och vi kommer därför att ägna det första mötet åt Marsobservationer generellt. Det blir en introduktion med ganska brett tema.

* Solsystemsektionens verksamhet, samarbeten, bildarkiv och resurser
* Webbsidor och diskussionsforum med information, kartor och bilder av Mars
* Syftet med Marsobservationer och vad man kan se denna säsong
* Vilka fenomen framträder visuellt och fotografiskt i olika filter och våglängder?
* Dokumentation och arkivering av Marsobservationer
* Frågor och diskussion

Mötet hålls på Google Meet söndag 11 oktober kl. 10.00-11.00 på denna adress:

https://meet.google.com/eev-qjdv-npu?hs=122&authuser=0

Klicka in på länken för att nå mötesrummet, klicka sedan på knappen “Be om att få gå med” för att delta i mötet. Stäng av din mikrofon så att alla kan höra utan störningar. Stäng av din kamera om du inte vill synas med bild. Om uppkopplingen är dålig kan ljudet förbättras om kameran är avslagen. Om du önskar kommentera under mötet, skicka ett chattmeddelande eller bryt in vid lämpligt tillfälle efter att du slagit på mikrofonen.

Nästa möte tänkte vi ägna åt Marsfotografering lite mer i detalj. Här är just dina önskemål viktiga – berätta för oss vad du skulle vilja ta upp.

Ls mer om planetobservationer på Solsystemssektionens webbsida.

Välkommen!

Johan Warell och Peter Rosén
SAAF/Solsystemssektionen