Hantering av personuppgifter i SAAF

Dataskyddsförordningen inom EU (GDPR, General Data Protection Regulation) gäller från 25 mars 2018. Den ger dig som medlem eller kund i SAAF ett förbättrat skydd vid hantering av personuppgifter jämfört med personuppgiftslagen (PUL).
Här informerar vi om hur SAAF hanterar och använder de personuppgifter vi har om dig som är medlem.

Användning av personuppgifter

SAAF behandlar och sparar enbart personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och kommunikationen med dig som medlem. Dessa är adress, e-postadress samt eventuellt medlemskap i sektionerna.

SAAF använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Distribution av vår tidskrift
  • Sprida information om verksamheten via e-post

Vi delar aldrig dina uppgifter till andra organisationer. Vi sparar bara de uppgifter som är nödvändiga enligt ovanstående.

Endast personer med ansvar för medlemsregister och distribution av material och information till medlemmarna har tillgång till uppgifterna.

Dina rättigheter

Som medlem har du har rätt att:

  • Få tillgång till dina uppgifter
  • Korrigera dina uppgifter
  • Radera dina uppgifter
  • Bli glömd

Dina uppgifter raderas när du inte längre är medlem.

Hör av dig till SAAF:s GDPR-kontakt om du har frågor eller vill ändra dina uppgifter.