Fokus 13 2019

Titeln på det 13:e Fokusnumret är “Att observera långt” och är skrivet av Timo Karhula. Det är ett unikt försök att utförligt svara på den vanliga frågan man ofta får från allmänheten: Hur långt kan man se? Du får tips på mycket avlägsna objekt som går att se med blotta ögat, kikare och teleskop illustrerat med bilder och sökkartor. Anta utmaningen!

Bli medlem nu och få Telescopium och Fokus i brevlådan!