Du är medlem i SAAF och är aktiv i en sektion kan få ett @maia.saaf.se konto. Kontakta din sektionsledare rörande detta.