Lagring av filer sker i Google Drive och fungerar ungefär som på en vanlig PC (filer och kataloger).
Det finns två ställen att lagra data på enligt nedan:

“Min enhet”

  • Personligt lagringsutrymme kopplat till ditt @maia.saaf.se konto.
  • Tillgängligt utrymme: 30Gb

“Delade enheter”

  • Lagringsutrmme skapat av IT administratören för användning av sektioner eller projekt
  • Inga begränsningar vad beträffar utrymme.