Om någon läggs till eller tas bort från en grupp kommer samma ändring automatiskt direkt ske i möten bokade samt i Google Drive delningar gjorda med gruppens e-mail adress (dvs. ändringar kommer ske automatiskt i alla funktioner som använt gruppens e-mail).