Grupper används främst inom SAAF för kommunikation inom sektioner och projekt.
En grupp har en e-mail address (ex. gruppnamn@maia.saaf.se) och fungerar som en maillista dvs. e-mail som skickas till gruppens e-mail vidarebefordras till alla medlemmar. Alla mail diskussioner lagras också på en webbsida för gruppens medlemar. Du hittar de grupper du är medlem i på denna sidan.