Ja. Det fungerar utmärkt att bjuda deltagare till Meet möten som ej har @maia.saaf.se eller @gmail.com E-mail addresser (dvs. externa deltagare).

Externa deltagare måste dock godkännas innan de kan delta dvs. den som kallat till mötet kommer få ett popup fönster med namnet på de external deltagarna som de måste acceptera innan de tillåts in i mötet. Tänk också på att externa deltagare kanske inte heller får mötet registrerat i sin kalender.