Det är enkelt att vidarebefordra de mail du får till ditt @maia.saaf.se konto till en annan address. Instruktioner om hur detta konfigureras hittar du i Google Hjälp här.