För att komma åt din SAAF E-mail (och andra tjänster) så måste du först logga in med ditt SAAF Google konto (förnamn.efternamn@maia.saaf.se) på denna sidan.

Du hittar mer detailjerad information om hur man loggar in i Google Hjälp här.