För att boka ett möte med en grupp (sektion, projekt mm.) så görs detta enkelt genom att i kalendern bjuda in gruppens e-mail address. Alla i gruppen kommer då att få inbjudan till mötet.