Digitalt årsmöte

Välkommen till SAAF:s årsmöte 2020! Mötet sker lördag 22 augusti kl. 10.00. I år håller vi årsmötet digitalt via Google Meet. På mötet kommer bland annat en ny styrelse att väljas. Alla medlemmar är välkomna att delta och vara med i verksamhetsdiskussionen. Kontakta ordföranden för att få länk till mötet.

Väl mött!

Johan Warell

Ordf. SAAF
ordforande@maia.saaf.se