SAAF:s sektionsträff

Arrangör: SAAF
Plats: Varierar, hela landet
Tidpunkt: Vartannat år

Nästa träff: 12–13 oktober 2019 i Uppsala

Detta är sektionernas gemensamma träff med syfte att stärka samarbetet mellan amatörastronomer i landet. Med föredrag, workshops och observationer kan du som SAAF-medlem fördjupa dina kunskaper, pröva på nya projekt, knyta nya kontakter och utveckla ditt intresse. Vi träffas på astronomiskt intressanta platser och observerar om det är möjligt.

Värmland Star Party

Arrangör: Amatörastronomer i Värmland
Plats: Lysvik
Tidpunkt: Februari–mars

I smällkalla vintern samlas härdade amatörastronomer i Lysvik för observationer och gemytlig samvaro. Även föredrag av amatörer och professionella astronomer, kommers och den klassiska tipspromenaden.

Läs mer

6171 Uttorp

Arrangör: Karlskrona Astronomiförening (KAF)
Plats: Tjurkö/Sturkö
Tidpunkt: Maj

Våren är tidpunkt för en sydlig astronomiträff i Blekinge stjärgård, närmare bestämt på Tjurkö. Under säsongens sista nätter, vanligen i maj, betraktas vårnattens galaxer och stjärhopar tillsammans med föreläsningar, utställningar och observationer.

Läs mer

Träff under stjärnorna

Arrangör: Mariestads Astronomiska Klubb
Plats: Bifrostobservatoriet, Mariestad
Tidpunkt: September

Nästa träff: 6–7 september 2019

Denna institution i svensk amatörastronomi sker normalt under en helg i september varje år vid Bifrostobservatoriet utanför Mariestad. Föredrag av amatörer och professionella astronomer samt observationer. Vanligtvis stort deltagarantal och livlig kommers.

Läs mer

Sagittarius

Arrangör: Grönhögens Astronomiska Förening
Plats: Södra Öland
Tidpunkt: Augusti–september

Nästa träff: 31 juli – 3 augusti 2019

I slutet av juli eller i augusti, på södra Ölands alvar, har observationer högsta prioritet under detta några dagar långa möte då Sagittarius och Vintergatans centrum står som bäst till.

Läs mer

Norrland Star Party

Arrangör: Norra Sveriges AmatörAstronomer (NSAA)
Plats: Varierar, norra Sverige
Tidpunkt: Oktober

Varje höst håller NSAA en stjärnträff för att samla amatörastronomerna och öka astronomiintresset i de norra delarna av landet. Platsen varierar från år till år.

Läs mer