SAAF:s sektioner

Sektionerna specialiserar sig på vissa områden inom amatörastronomin. Verksamheten omfattar observationer, rapportering och arkivering, reduktion och analys, och teknik. I många fall sker samarbeten med internationella organisationer. Via sektionerna kan du utveckla ditt astronomiska intresse och bidra med vetenskapligt värdefulla observationer!
Som SAAF-medlem kan du gå med i sektionerna. Anmäl dig till kassören i samband med inbetalningen av medlemsavgiften eller kontakta sektionsledaren.

Astronomihistoria

Inom Sektionen för astronomihistoria undersöker vi amatörastronomins utveckling i Sverige och arkiverar värdefulla dokument och föremål.

Läs mer

Djuprymd

Inom Djuprymdssektionen studeras dubbelstjärnor, stjärnhopar, nebulosor och galaxer.

Läs mer

Fjärrteleskop

Inom Fjärrteleskopsektionen bygger vi ett fjärrteleskop i Spanien som ska bli tillgängligt för alla medlemmar.

Läs mer

Solsystemet

Inom Solsystemssektionen studeras asteroider, kometer, planeter, ockultationer och mycket annat i solsystemet.

Läs mer

Variabler

Inom Variabelsektionen studeras stjärnor och andra objekt som varierar i ljusstyrka.

Läs mer